آغاز ثبت نام رشته های بدون آزمون دوره کارشناسی فراگیرپیام نور92 92/07/09

آبان ماه ۹۲ ، ثبت نام دوره بعدی بدونآزمون دانشگاه پیام نور

 

پایگاه خبری دانشجویان پیام نور ”PNUNA.COM ” : سخنگوی سازمانسنجش آموزش کشور گفت: امسال در مرحله تکمیل ظرفیت، همه داوطلبان، حتی کسانی که درآزمون سراسری شرکت نکرده اند، می توانند در این مرحله، نام نویسی کنند.

به گزارش پایگاه خبری دانشجویانپیام نور (پیام نورنا) : دکتر توکلی، سخنگوی سازمان سنجش گفت: ۹۲۰ هزار داوطلبی که در آزمونسراسری حضور داشتند و حتی قبول هم نشده اند، می توانند در مرحله تکمیل ظرفیت شرکتکنند.

وی افزود: حتی کسانی هم که موفقنشدند در آزمون سراسری ۹۲ شرکت کنند می توانند به عنوان متقاضیان بدونآزمون، (بر اساس سوابق تحصیلی) در این مرحله انتخاب رشته کنند.

سخنگوی سازمان سنجش، به بیش از ۲۰۰ هزار ظرفیت خالی دانشگاه ها ومراکز آموزش عالی اشاره کرد و گفت: همه این ظرفیت، شاملرشته های بدون آزمون است و داوطلبان در این رشته ها بر اساس معدل پذیرفته خواهندشد.

دکتر توکلی، با بیان اینکه اینرشته ها فقط شامل گروه های ریاضی و فنی و علوم انسانی می شود، گفت: بیشتر اینظرفیت به دانشگاه پیام نور و موسسه های غیرانتفاعیمربوط است و شامل دوره ای روزانه یا شبانه دانشگاه های دولتی نیست.

سخنگوی سازمان سنجش آموزش تصریحکرد: داوطلبانی که در آزمون سراسری پذیرفته شده اند، اما می خواهند درمرحله تکمیل ظرفیت، نام نویسی کنند، در نظر داشته باشند که در صورت پذیرفته شدن دراین مرحله، قبولی قبلی آنان مردود خواهد بود.

توکلی افزود: نام نویسی ازمتقاضیان مرحله تکمیل ظرفیت کنکور، از ششم آبان ماه ۱۳۹۲ آغاز خواهد شد و پذیرفته شدگانبرای نیم سال دوم تحصیلی، در کلاس ها حاضر خواهند شد.

لطفا راجع به قوانین و شرایط ثبتنام برای آبان ماه سوال نفرمایید.تا زمانی که دفترچه ثبت نام آبان ماه منتشر نشوداز قوانین و شرایط اطلاعی در دسترس نیست. سوالات مربوط به شرایط و قوانین ثبت نامآبان ماه بدون پاسخ حذف می شوند.ویرایش شده در تاریخ : 1392/07/09